Pojęcie Boga w filozofii nowożytnej: Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Katedra Erazma z Rotterdamu, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na

Warsztaty filozoficzne XIII (2012)
“Pojęcie Boga w filozofii nowożytnej: Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche”

Warsztaty prowadzi prof. Krzysztof Michalski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk o Człowieku – Wiedeń, Boston University

w dniach od 14-17 maja 2012 roku, w godz. 10:00-13:00, w sali nr 200,
budynek Samorządu Studentów, Mały Dziedziniec UW.

Lektury:

  1. Rene Descartes: Medytacje o pierwszej filozofii; Medytacja trzecia: O Bogu, że istnieje;
  2. Immanuel Kant: Immanuel Kant: Krytyka czystego rozumu, A 584 – A 642 (tłumaczenie Ingardena: tom.2, s.325-382);
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wykłady o filozofii religii. Cześć trzecia: religia absolutna;
  4. Friedrich Nietzsche: Antychryst.
Skip to content