Pragmatyka 2012

10 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Katedra Pragmatyki Językowej oraz Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w konferencji „PRAGMATYKA-2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2012 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, filozofii, logiki, perswazji, erystyki, psychologii społecznej, socjologii i innych) wykorzystują a zarazem wnoszą wkład do metodologii pragmatyki (języka), retoryki i argumentacji. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i podejmuje kwestie spójności oraz komplementarności różnorodnych narzędzi opisu języka w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych i społecznych, wzajemnego przenikania i uzupełniania się metodologii analizy, synergii i hierarchiczności poziomów opisu, a także zagrożeń płynących z (nadmiernej) hybrydyzacji metodologii. Językiem konferencji jest język polski.

W trakcie konferencji referaty plenarne przedstawią:

  • prof. dr hab. Piotr Cap (Katedra Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Anna Duszak (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. prof. UJ Halina Grzmil-Tylutki (Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Roman Kalisz (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu)
  • prof. dr hab. Jacek Malinowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN; Katedra Logiki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • dr hab. prof. WSF Michał Post (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
  • prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki)
  • dr hab. Krzysztof Szymanek (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski)
  • dr Maciej Witek (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym zgłoszeń referatów i rejestracji, dostępne są pod adresem:
http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics/events/pragmatyka-2012-interdyscyplinarne-podejscia-do-pragmatyki-retoryki-i-argumentacji
W związku z dużym zainteresowaniem termin zgłoszeń referatów został przedłużony do 30 kwietnia 2012 roku.

Serdecznie zaprasza Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji „PRAGMATYKA-2012”

Komunikat o konferencji PRAGMATYKA 2012