Schulz Między mitem a filozofią

Konferencja

Schulz

Między mitem a filozofią

Bruno Schulz (1892-1942)

25-27 czerwca 2012 roku

Austriackie Forum Kultury
Warszawa, ul. Próżna 8

Organizatorzy:  Prof. dr hab. Zofia Rosińska, dr Joanna Michalik, dr Przemysław Bursztyka

25 czerwca 2012 roku

10.00-13.00

Rzeczywistość jest cieniem słowa

10.00-10.30 Prof. dr hab. Iwona Lorenc Figuralność prozy Brunona Schulza
10.30-11.00 Dr Adam Lipszyc Kolory odnalezione. Schulza Freudem, Freuda Benjaminem
11.00-11.30 Mgr Przemysław Tacik Schulz i Kafka wobec Prawa
11.30-12.00 Mgr Ireneusz Łysik Filatelistyczne inklinacje Brunona Schulza i Waltera Benjamina
12.00-12.30 Dr Wiera Meniok Akt artystyczny jako konfrontacja kreacji i interpretacji: przypadek hermeneutyki fenomenologicznej Bruno Schulza
moderator Dr Joanna Michalik

13.00-14.00 przerwa na lunch

14.00-17.45

Credo filozoficzne: panmaskarada

14.00-14.30 Prof. dr hab. Zofia Rosińska Hermeneutyka doświadczenia źródłowego w recenzjach i listach Bruno Schulza
14.30-15.00 Dr Przemysław Bursztyka „Szczeliny w nieskończoność”. Bruno Schulza metafizyka śladu
15.00-15.30 Dr Joanna MichalikMesjasz leży odłogiem”. O metafizycznych pretensjach prozy Bruno Schulza
15.45-16.00 przerwa na kawę
16.00-16.30 Dr Adam Górniak Ironiczna mityzacja metafizyki
16.30-17.00 Dr hab. Artur Jocz Brunona Schulza gnostyczna mityzacja metafizyki
17.00-17.30 Dr Dariusz Konrad Sikorski Metafizyczne aspekty rzeczywistości: filozofowanie Brunona Schulza
moderator Dr Wiera Meniok

26 czerwca 2012 roku

10.00-14.15

Rumowiska kultury
10.00-10.30 Prof. dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak Postępowy koniec świata. Uwagi o Komecie Brunona Schulza
10.30-11.00 Dr Arkadiusz Kalin Zaklinanie katastrofy – Kometa Brunona Schulza
11.00-11.30 Dr Marcin Całbecki Schulz – dadaista? Parodystyczna krytyka kultury europejskiej w opowiadaniu Brunona Schulza Dodo

11.45-12.00 przerwa na kawę

12.00-12.30 Mgr Małgorzata Balcerzak „Spacery sceptyka przez rumowiska kultury”. Wyobraźnia mityczna Brunona Schulza i Michała Ajvaza
12.30-13.00 Aleksander Furtak „Cały smutny i jałowy Olimp”. Powracanie tradycji kultury w twórczości Brunona Schulza
13.00-13.30 Brian Banks A European from Drohobycz: New Discoveries in the Life of Bruno Schulz
13.30-14.00 Ostap Dzondza Studencki Teatr „Alter” z Drohobycza: wątki i inspiracje schulzowskie
moderator Dr Przemysław Bursztyka

14.15-15.15 przerwa na lunch

15.15-17.30

Schizoidalne anatomie
15.15-15.45 Dr Anna Szyjkowska Wnętrze, zewnętrze i metamorfozy w fizjonomiach u Bruno Schulza
15.45-16.15 Mgr Agata Rosochacka Rekonwalescenci, dziwotwory i kaleki. Brunona Schulza ciała protetyczne
16.15-16.45 Mgr Piotr Jakub Wąsowski Bruno na czworakach – rzecz o masochizmie w twórczości Bruno Schulza
16.45-17.15 Mgr Dawid Matuszek Père-wersja Brunona Schulza
moderator Dr Joanna Michalik

27 czerwca 2012 roku

10.00-11.45

Ciemny fluid materii
10.00-10.30 Dr hab. Maria Gołębiewska Status prawa natury w prozie Bruno Schulza
10.30-11.00 Mgr Anna Cieślak Paradoksy materii. Amorficzność i forma w prozie Brunona Schulza
11.00-11.30 Mgr Agnieszka Dauksza „Nie ma materii martwej – martwota jest jedynie pozorem”. O ambiwalencjach Schulzowskiego materializmu
moderator Dr Wiera Meniok

11.45-12.00 przerwa na kawę

12.00-16.30

Mitologia szumi w naszej krwi
12.00-12.30 Prof. dr hab. Wojciech Owczarski Między mitem a świtem. O Schulzowskiej wizji snu
12.30-13.00 Dr Marzena Karwowska Proza Brunona Schulza w świetle mitokrytyki
13.00-13.30 Mgr Anna Zofia Jaksender Bruno Schulz i genealogia mitotwórczych głębi

13.45-14.45 przerwa na lunch

14.45-15.15 Dr Piotr Nowak W stronę mitu (Jacob Taubes, Bruno Schulz)
15.15.-15.45 Orna Mundschine Myth and Nostalgia in the Sanatorium Under the Sign of the Hourglass. A Political Reading of the Novel
15.45-16.15 Aviv Livnat Bruno Schulz and the Yiddish-Polish Avant-Garde
moderator Prof. dr hab. Zofia Rosińska

Skip to content