Warszaty i seminarium Wioletty Miśkiewicz (CNRS/Paris) w ramach profesury gościnnej w roku akademickim 2014/2015

29 Wrz, 2014; Aktualności Ogłoszenia

W ramach profesury gościnnej 2014/2015 Wioletty Miśkiewicz (CNRS/Paris)
na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy
na ogólnouniwersyteckie warsztaty i seminarium:

  • Humanistyka Cyfrowa : projekty, ludzie, teoria

(Ogólnouniwersyteckie warsztaty we współpracy z DeLab UW; poniedziałki, godz. 17.00–18.30 (20.15), sala 106, kampus UW, dawne Centrum Informatyki; definitywny program pod koniec października 2014).

Rewolucja cyfrowa w humanistyce to nie tylko ulepszenie maszyn do pisania, archiwizacji i zastąpienie listów mailami. Niedoceniany jest także fakt, że Humanistyka Cyfrowa (Digital Humanities) to nie jest po prostu humanistyka zdigitalizowana (czyli biblioteki cyfrowe, repozytoria, itd). Rewolucja cyfrowa w humanistyce oznacza, że źródłami naukowymi przestają być przedmioty konkretne (rękopisy, książki, zdjęcia, partytury, etc.), lecz staja się nimi ich cyfrowe konsultowalne na sieci reprezentacje. W tym celu muszą być jednak najpierw budowane humanistyczne bazy danych cyfrowych (DRD). Fakt ten otwiera nowe wymiar możliwej profesjonalnej waloryzacji studiów humanistycznych. Na warsztaty, organizowane we współpracy z DeLab UW, zapraszani będą reprezentanci czołowych europejskich projektów DH. Organizowane będą także szkolenia wprowadzające do podstawowych technik DH.

  • Między Lwowem a Getyngą II. Teoria Czynności i Wytworów

(Seminarium, piątki, godz. 11.30–13.00 s.110 w Instytucie Filozofii)

Teoria Czynności i Wytworów (Actions & Products Theory, APT) Kazimierza Twardowskiego (1911) jest oryginalną choć zapoznaną teorią z pogranicza epistemologii i ontologii nauk. Tematem seminarium będzie analiza krytyczna nowożytnego paradygmatu reprezentacyjnego i możliwości odejścia od niego dzięki APT. Seminarium stawia sobie za zadanie re-ewaluacje tekstów filozoficznych będących u źródeł podziału filozofii europejskiej na analityczną i fenomenologiczną, jak również naszkicowanie trzeciej możliwej drogi, którą reprezentowała właśnie lwowska szkoła filozoficzna Twardowskiego. Podstawy tej alternatywnej drogi zostały przedstawione w traktacie Twardowskiego „O Czynnościach i Wytworach” (1911). W drugim semestrze tematem będzie aktualność APT w takich dziedzinach jak kognitywistyka, filozofia nauki, psychologia, lingwistyka, estetyka, informatyka, czy też teoria webu semantycznego.

Wioletta Miskiewicz
Researcher CNRS/Paris/IHPST
http://www.ihpst.cnrs.fr/membres/membres-permanents/miskiewicz-wioletta
Head of Archives e-LV http://www.elv-akt.net/
Visiting Professor University of Warsaw
DeLab UW (Coordinator DH)

DARIAH PL (Coordinator for relations with DARIAH EU)

Sylabusy warsztaty i seminarium