Termin podpinania przedmiotów w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

28 Paź, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wzorem roku ubiegłego studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.
Przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem Studiów, w USOS obowiązuje następująca interpretacja:

  1. Przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe).
  2. Przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty.
  3. Przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit. Te przedmioty nie wliczają się do średniej.

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 27 października – 17 listopada 2014 roku.