Program MOST – aktualny regulamin

25 Lis, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Zgodnie z prośbą Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przekazuję Państwu Regulamin Programu MOST z naniesionymi zmianami ustalonymi na posiedzeniu 22 października 2014 roku.
mgr Agnieszka Kaczmarska
Kierownik Biura Spraw Studenckich UW

Program MOST regulamin