Wykłady Profesora Johna Perry w Krakowie, 13-14.06.2016

31 Maj, 2016; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracownia Retoryki Logicznej
zapraszają na serię wykładów, które wygłosi
Profesor John Perry
pod wspólnym tytułem
„Reference and Cognitive Significance”

13 VI 2016, godz. 11.00: „Reference Without Sense”
13 VI 2016, godz. 15.00: „Names, Demonstratives and Indexicals”
14 VI 2016, godz. 14.30: „Reference and Doxastic Logic”

Wykłady odbędą się w Instytucie Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, w sali 25, Kraków.

John Perry jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Stanfordzkiego i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside. Ceniony jest przede wszystkim za wkład w logikę, filozofię języka, metafizykę i filozofię umysłu, a w szczególności za prace w dziedzinie semantyki sytuacyjnej, okazjonalności, zwrotności, identyczności osobowej, samowiedzy i za argumenty za nieredukowalnością wyrażeń okazjonalnych z języka naturalnego. Jego najnowsze książki to „Reference and Reflexivity” oraz „Critical Pragmatics”. Jest też znany jako laureat nagrody Ig Nobel Prize za krótki tekst pt.: „Structured Procrastination”.