LXII Konferencja Historii Logiki, 25-28.10.2016, UJ

Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki (KHL) w dniach 25-26 października 2016 roku oraz Konferencję na temat Filozofii Nauki i Metod Formalnych Filozofii (KFNMFF) w dniach 27-28 października 2016 roku.
Obydwie konferencje odbędą się w Krakowie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki a ich dodatkowym celem (obok naukowego) jest integracja polskiego środowiska logików i filozofów nauki. Liczymy na liczny udział zarówno nestorów, którzy przed laty bywali na konferencji historii logiki, jak i młodych naukowców, dla których będzie to, mamy nadzieję, okazja do poznania osób pracujących nad podobnymi zagadnieniami w innych ośrodkach. Zapraszamy do udziału w obu konferencjach.

Abstrakty wystąpień przygotowane do oceny z zachowaniem anonimowości należy przesłać na adres dlg@iphils.uj.edu.pl, z zaznaczeniem na którą konferencję referat jest przeznaczony (KHL czy KFNMFF), do dnia 1.09.2016. Abstrakty nie mogą przekraczać 1 strony A4 (czcionka 12pt).

Istotne daty:1.09.2016 – termin nadsyłania streszczeń referatów
15.09.2016 – informacja o decyzji w sprawie akceptacji referatu

Tematyka KHL, obok tytułowej historii logiki, obejmuje między innymi następujące dyscypliny: logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości. (dokładniejsze informacje o profilu konferencji KHL można znaleźć na stronie http://www.filozofia.uj.edu.pl/konferencja-historii-logiki).

Tematyka KFNMFF to ogólna filozofia i metodologii nauki i filozofia nauk szczegółowych. Przykładowe metody formalne filozofii to logika, teorie prawdopodobieństwa czy topologia.

Opłata konferencyjna:
KHL – 100 zł; KFNMFF – 70 zł;
obie konferencje – 150 zł.

Więcej informacji na temat obu konferencji podamy w następnych komunikatach oraz na stronie konferencji http://www.filozofia.uj.edu.pl/konferencja-historii-logiki. Prosimy też kontaktować się z organizatorami mailowo, pisząc na adres: dlg@iphils.uj.edu.pl

Komitet Naukowy Konferencji Historii Logiki 2016:
prof. Andrzej Wroński (przewodniczący)
dr hab. Cezary Cieśliński, prof. Janusz Czelakowski, dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, dr hab. prof UW Marcin Mostowski, prof. Jerzy Pogonowski, dr hab. Tomasz Połacik, prof. Wojciech Suchoń, prof. Kazimierz Trzęsicki, prof. Andrzej Wiśniewski, prof. Jan Woleński, dr hab. Anna Wójtowicz, prof. Jan Zygmunt.

Komitet Organizacyjny (dla obu konferencji):
prof. Tomasz Placek (przewodniczący)
prof. Wojciech Suchoń, dr hab. Jan Czerniawski, dr hab. Jerzy Gołosz, dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, dr hab. Marcin Mostowski, dr Jerzy Hanusek, Paweł Banaś, Bartosz Janik, Joanna Luc, Agnieszka Proszewska, Izabela Skoczeń, Jacek Wawer.

Komunikat-KHL 2016

Skip to content slot gacor https://ibufoundation.or.id/totoup/ situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor bento4d