Cykl wrześniowych wykładów semiotycznych w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość, IF UW

31 Sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zapraszamy na cykl wrześniowych wykładów semiotycznych
w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.
W dniach:
8 września 2017, 12 września 2017, 13 września 2017

Prof. Susan Pertilli
oraz
Prof. Augusto Ponzio
(Uniwersytet w Bari)

wygłoszą wykłady pod ogólnym tytułem:
Foundations of Semiotics and Philosophy of Language

Wykłady zostaną podzielone na części:
8 września 2017: Philosophy of language as the art of listening
12 września 2017: Semiotics as semioethics
13 września 2017: Prolegomena for linguistics as part of the science of signs, semiotics

Streszczenia wykładów są dostępne na stronie Seminarium: http://pts.edu.pl/seminarium-2016-2017-1.html

Prosimy uprzejmie o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.
Na stronie seminarium znajdą Państwo także kalendarium spotkań seminarium.
Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Uwaga: wykłady od godziny 16:30, w sali nr 109 im. Kazimierza Ajdukiewicza (Krakowskie Przedmieście 3)