Użycie i znaczenie. Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca

10 Wrz, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Użycie i znaczenie
Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca
Termin:8-9 grudnia 2018
Organizatorzy:Instytut Filozofii UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń:
Konferencja poświęcona jest pamięci wybitnego polskiego semiotyka i filozofa języka – Jerzego Pelca (1924-2017). Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń odczytównawiązującychbezpośrednio do idei Jerzego Pelca oraz takich, w których podejmowana będzie problematyka bliska Jego zainteresowaniom naukowym. Lista możliwych tematów zgłoszeń obejmuje:
Znaczenie i użycie wyrażeń
Prawda i znaczenie
Semantyka i pragmatyka wypowiedzi fikcyjnych
Metodologia semiotyki i filozofii języka
Pragmatyka języka naturalnego
Logika języka naturalnego
Okazjonalność i eliptyczność
Historia idei semiotycznych i logicznych
Ontologia i semantyka
Relacje między językoznawstwem, logiką i filozofią języka
Lista ta nie ma charakteru zamkniętego.
Zgłoszenia w postaci abstraktów (nie dłuższych niż 500 słów oraz przygotowanych do anonimowej recenzji) prosimy przesyłać na adres:
taci@uw.edu.pl
Do dnia 30 września 2018. Informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana do dnia 31 października 2018. W liście prosimy o przesłanie informacji o autorze/autorach: imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe. Autor każdego przyjętego zgłoszenia będzie miał do dyspozycji 40 minut (wliczając czas na dyskusję).
Udział w konferencji jest bezpłatny.