26-27.10 Konferencja: “Etyka, moralność i przestrzeń publiczna”

Od moralności życia publicznego zależy więcej, niż się nam na ogół wydaje. Przestrzeń publiczna nie jest odległym miejscem, w którym bywamy od czasu do czasu. Sfera publiczna to naturalne i nieuniknione otoczenie, które w fundamentalny sposób wpływa na moralny wymiar życia jednostek. Od norm życia publicznego zależy możliwość realizowania celów i ambicji jednostek. Od tych norm zależy też jakość moralna ich postępowania.

W czasie konferencji wszechstronnie skonfrontujemy dwie sfery etyczności: publiczną z prywatną. Będziemy chcieli zobaczyć, jak normy moralne sfery publicznej wpływają na wybory i osiągnięcia jednostek, a także, co jednostki mogą lub powinny uczynić w trosce o moralność życia publicznego. Nad wzajemnymi zależnościami między moralnością indywidualną a moralnością sfery publicznej będziemy się zastanawiać w czterech, wzajemnie powiązanych, obszarach tematycznych: filozofia moralności, moralność obywatelska, bioetyka, oraz etyka i technika.

Więcej szczegółów…

zakladetyki.filozofia.uw.edu.pl/

Skip to content