Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów

2 Gru, 2018; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,

nasz instytut przystąpił jest od dwóch lat członkiem sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

Udział w sieci, podobnie jak ma to miejsce w wypadku programu Erasmus, daje możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej oraz wymianie pracowników naukowych. Koordynator sieci (Uniwersytet w Zagrzebiu) poprosił nas o wskazanie listy ośrodków, które chcieliby odwiedzić nasi studenci/doktoranci w przyszłym roku akademickim. Wyjazd może odbyć się na czas od miesiąca do semestru i – w wypadku wyjazdów krótszych – może być poświęcony pracy nad pracą dyplomową.

Dlatego uprzejmie prosiłbym o Państwa przesłanie mi w terminie do niedzieli 9 grudnia (na adres: taci@uw.edu.pl) bardzo krótkiej informacji na temat:

a) uczelni partnerskiej, którą chcieliby Państwo odwiedzić w ramach sieci,

b)  możliwego tematu wykładów (tytuł oraz maksymalnie jedno lub dwa zdania opisu).

Deklaracja taka będzie traktowana jako deklaracja gotowości wyjazdu w ramach sieci CEEPUS w przyszłym roku akademickim.

Lista uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć w załączniku (proszę zignorować uczelnie polskie z listy: nie ma możliwości mobilności wewnątrz kraju).

Więcej informacji o programie CEEPUS (np. wysokość stypendiów) mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://www.ceepus.info/#nbb
Warunki mobilności w konkretnym kraju mogą Państwo sprawdzić po kliknięciu na jego flagę.

Informacje uzyskane od Państwa zostaną przekazane koordynatorowi sieci w Zagrzebiu, który wystąpi o odpowiednie miesiące na mobilność do centrali CEEPUS w Austrii. 

z poważaniem,

Tadeusz Ciecierski