Możliwość publikacji artykułów naukowych oraz popularyzatorskich

4 Gru, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Instytut Filozofii UW oraz Fundacja OSF-P serdecznie zapraszają do przysyłania tekstów około-konferencyjnych związanych z tematyka VII Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczego pt. „Antoni Kępiński. Psychiatra, człowiek, filozof” oraz – szerzej – z zagadnieniami na przecięciu humanistyki, filozofii, psychiatrii, psychologii, neurologii, kognitywistyki, etyki, bioetyki, fenomenologii…

Możliwe są następujące miejsca publikacji:

1. Czasopismo naukowe FILOZOFIA I NAUKA (http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/)

2. Czasopismo naukowe POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII (http://www.ppn.ipin.edu.pl/)

Pisząc teksty naukowe prosimy o wstępne rozpoznanie, do którego z w.wym. tekst będzie pasował (bliższe humanistyce – FiN, zaś bliższe naukom ścisłym – PPiN) i zastosować odpowiedni system redakcji tekstu dostępny na stronach czasopism.

3. PSYCHIATRA. CZASOPISMO DLA PRAKTYKÓW – szczególnie czekamy na sprawozdania, opinie, refleksje, opowieści wokół konferencji VII OSF-P Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof. Wybrane zostaną opublikowane w numerze 1/2019. (http://www.psychiatraonline.pl)

4. STRONA INTERNETOWA FUNDACJI OSF-P, gdzie od początku nadchodzącego roku chcemy uruchomić dział z tekstami, wywiadami, rozmowami, refleksjami, nowościami, etc. (https://osfp.org.pl/)

Jeżeli macie pomysł, ale nie wiecie gdzie by najlepiej pasował, albo z innego powodu chcecie skonsultować wcześniej swój tekst, skontaktujcie się z nami!


Teksty prosimy przysyłać na adres mailowy kepinski@osfp.org.pl.