25.06 Konferencja naukowa pt.: „Język i tożsamość”

15 Maj, 2019; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pod tytułem „Język i tożsamość”, która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy Konferencji rozważą związek języka i tożsamości w perspektywie socjolingwistycznej. Jest to zagadnienie nie tylko nieodzownie związane z gatunkiem ludzkim od zarania dziejów, ale też niezwykle aktualne w perspektywie obecnej sytuacji geopolitycznej, w której migracja, dwujęzyczność czy heterogeniczna tożsamość kulturowa stają się codziennością dla coraz większej liczby osób na świecie. Problematyka relacji językowo-tożsamościowych jest i będzie kluczowa dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z każdego ośrodka akademickiego w Polsce.
Zachęcamy do przygotowywania referatów poruszających poniższe zagadnienia:
-Język i jego funkcjonowanie w kontekście socjolingwistycznym i kognitywistycznym
-Problemy języka i tożsamości na przykładzie wybranych państw
-Język a tożsamość narodowa lub etniczna
-Język a postrzeganie świata
-Język a migracja
-Język a tożsamość i przynależność kulturowa osób dwu- i wielojęzycznych
-Język a przynależność grupowa
-Pisarze dwujęzyczni – wybór języka a tożsamość
-Język i tożsamość w edukacji: wielojęzyczność uczniów i nauczycieli
-Język tłumaczy
-Język i tożsamość w badaniach literackich
-Język i tożsamość jako zagadnienie w różnych dyscyplinach naukowych / w różnych
perspektywach badawczych
-Metodologia badań nad językiem i tożsamością
Jak również w innych obszarach tematycznych pozostających w związku z tematem konferencji. Badania nie muszą być związane z językiem francuskim i kulturą frankofońską.

Zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do nadsyłania abstraktów. Zgłoszenie udziału zawierające imię, nazwisko, tytuł, afiliację, numer kontaktowy, tytuł wystąpienia, abstrakt (maksymalnie 250 słów) wraz z bibliografią przesyłać należy na adres jezykitozsamosc@gmail.com do 25 maja 2019 roku włącznie. Udział w konferencji, tak czynny, jak i bierny, jest wolny od opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem
jezykitozsamosc@gmail.com