Konkurs dla studentów na prace dotyczące filozofii praktycznej.

29 Maj, 2019; Aktualności Ogłoszenia

,,Filozofia w Praktyce” ogłosiła kolejny konkurs dla studentów na prace dotyczące filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi.
* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2018/19) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.
* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.
* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).
* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.
* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).
* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.
* Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2019 roku.
* Ogłoszenie wyników: wrzesień 2019.
* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce„.
* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl
* W roku akademickim 2018/19 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.