Najnowszy wykaz czasopism naukowych

1 Sie, 2019; Aktualności Ogłoszenia

MNiSW opublikowało najnowszy wykaz czasopism naukowych wraz z przypisaną im punktacją:

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html?fbclid=IwAR3wWjCrm98aTOnmqtY7LnTaSGT9Wa0DPM6Oa59D6OWYRw0wOO9I28Ok1DI

Wykaz czasopism według dyscyplin dostępny jest pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_07/b9c5c5eba510f0e98117973a8d65f428.xlsx