Godziny dziekańskie w Instytucie Filozofii 2 października 2019 r.

1 Paź, 2019; Aktualności Ogłoszenia

Dziekan WFiS UW prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz ogłasza w Instytucie Filozofii 2 października 2019 r. godziny dziekańskie od 11:15 do 14:45.