06.12 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2019/20 odczyt w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

6 grudnia 2019

dr Piotr F. Zwierzykowski,
dr Mikołaj Hermann
(WPiA, UAM)

wygłoszą odczyt:

Kontrowersje wokół statusu semiotycznego reguł sensu czynności konwencjonalnych

Streszczenie odczytu zostanie w najbliższych dniach udostępnione na stronie seminarium.

http://pts.edu.pl/seminarium-2019-2020.html

Skip to content