Materiały informacyjne po spotkaniu na temat Sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy Państwa poinformować, że zarówno prezentacje, jak i nagranie ze spotkania informacyjnego 4EU+, które odbyło się na UW 5 grudnia, znajdują się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/relacja-ze-spotkania-4eu-na-uw/.

Link do materiałów ze spotkania, dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje i dokumenty, w tym szablon fiszki projektowej oraz wniosku o dotację na pokrycie kosztów podróży lub organizacji spotkań projektowych 4EU+ na UW znajdą też Państwo na stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych: http://bmpb.uw.edu.pl/4euplus/.

Jeśli jest to możliwe, prosimy o umieszczenie linku na stronach Państwa jednostek aby ułatwić dostęp do informacji studentom, doktorantom i pracownikom.

W sprawach dotyczących propozycji nowych wspólnych projektów sojuszu 4EU+ oraz działań edukacyjnych prosimy o kontakt z dr Martą Jaworską-Oknińską (marta.jaworska-okninska@adm.uw.edu.pl).

Koordynatorami obszarów flagowych 4EU+ (4EU+ Flagships) na UW są:

Flagship 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

c.suski-grabowski@icm.edu.pl

 

Flagship 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków dr hab. Anna Wojtyś , Wydział Neofilologii

a.wojtys@uw.edu.pl

Flagship 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

a.swierczewska@mimuw.edu.pl

Flagship 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój dr Julia Pawłowska, Wydział Biologii

julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Z wyrazami szacunku,
Marta Brelih-Wąsowska
Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych

Skip to content