Zajęcia prowadzone w formie zdalnej dla kierunków: Filozofia, Kognitywistyka oraz Bioetyka

20 Mar, 2020; Aktualności Ogłoszenia

Podana w tabelach forma zajęć dotyczy zarówno zajęć dla studentów IF, jak i zajęć oferowanych jako przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Filozofia
Kognitywistyka
Bioetyka