Informacje dyrektora Bogdana Dziobkowskiego w sprawie zajęć i egzaminów w IF

Szanowni Państwo,

niżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące obecnej sytuacji.

1. Do kiedy trwają zajęcia w IF?

Zajęcia w IF trwają do 14 czerwca. Do końca semestru będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Sesja letnia odbędzie się w dniach 15 czerwca – 5 lipca 2020 r.

2. Czy wszystkie egzaminy będą miały formę zdalną?

W tej chwili ta sprawa nie jest rozstrzygnięta. Musimy poczekać na zarządzenie JM Rektora regulujące działanie UW m.in. w okresie sesji. Po ukazaniu się tego zarządzenia przystąpimy do układania szczegółowego harmonogramu sesji.

3. Jak obecnie wygląda procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych?

Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji tytułu pracy dyplomowej promotor przesyła do sekretariatu właściwego dla kierunku studiów mail z informacją o tytule pracy (w wersji polskiej i angielskiej) oraz imieniu i nazwisku jej autora (dołączając tego ostatniego do korespondencji). W obecnej sytuacji taka procedura wydaje mi się najbardziej dogodna z Państwa punktu widzenia.

4. Jak wygląda procedura składania pracy dyplomowej? Czy na pracy powinien być podpis autora i promotora?

Również tę procedurę postaramy się maksymalnie uprościć. Musimy jednak poczekać na ukazanie się wytycznych JM Rektora w tej sprawie. Szczegóły powinny być znane do końca maja.

5. Jaką formę w IF będą miały egzaminy dyplomowe?

Ten problem też zostanie rozstrzygnięty dopiero po wydaniu przez JM Rektora wspomnianego zarządzenia.

6. Do kiedy trzeba zdać egzamin dyplomowy, by wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w IF?

Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach filozofia i bioetyka będzie trwała do 19 lipca. Osoby, które zdadzą egzamin dyplomowy do tego dnia (włącznie), będą mogły zarejestrować się w IRK i wziąć udział w rekrutacji. Jeżeli po pierwszej turze zostaną wolne miejsca, odbędzie się druga tura, z rejestracją w IRK trwającą do 13 września. W roku 2018 i 2019 drugiej tury nie było.

Chciałbym Państwa zapewnić, że będę starał się, by egzaminy dyplomowe były organizowane sprawnie i w dogodnych dla Państwa terminach. Jeżeli chodzi o studia na kierunku filozofia, to jestem do Państwa dyspozycji właściwie przez cały czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Proszę jednak pamiętać, że termin egzaminu dyplomowego zależy też od dostępności promotora i recenzenta.

7. Co z ankietami studenckimi?

W tym semestrze ankiety ewaluacji zajęć przeprowadzane centralnie przez PEJK zostały odwołane. W związku z tym podjęliśmy działania, by w IF wprowadzić własny system oceny zajęć przy użyciu systemu USOSweb. Zależy nam na tym, by mieli Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach, na które Państwo uczęszczają. Mam nadzieję, że się uda.

Prawdopodobnie najpóźniej do końca maja na poziomie centralnym zapadną wszystkie rozstrzygnięcia na temat działania UW w kolejnych miesiącach. W związku z tym na początku czerwca chciałbym się z Państwem spotkać i przedstawić szczegóły dotyczące m.in. sesji i egzaminów dyplomowych. Proponuję, by spotkanie to miało formę transmisji na kanale YouTube. Transmisji będzie towarzyszył czat na żywo, za pomocą którego będą Państwo mogli zadawać pytania. Termin tego spotkania zostanie podany pod koniec maja.

Pozdrawiam serdecznie

Bogdan Dziobkowski

Skip to content