Spotkania online w czerwcu i lipcu dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) programu IDUB na UW

Szanowni Państwo,

w drugiej połowie czerwca i w lipcu odbędą się spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się np. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W spotkaniach wezmą udział m.in.: prorektor ds. naukowych, dr hab. Maciej Duszczyk, zespół koordynujący działalność danego POB oraz kierownicy poszczególnych działań, jakie realizowane są w ramach POB.

Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się 23 czerwca. Rejestracja na nie będzie możliwa poprzez stronę: http://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.

Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie konkretne spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom przez organizatorów najpóźniej dzień wcześniej.

Terminy spotkań:

  • „Przekraczanie granic humanistyki” (POB 4) – 23 czerwca, godz. 17:00-19:00,
  • „Badania dla Ziemi” (POB 1) – 30 czerwca, godz.10:00-15:00,
  • „U podstaw mikro i makro świata” (POB 2) – 1 lipca, godz. 10:00-14:00,
  • „Wyzwanie petabajtów” (POB 3) – 2 lipca, godz.14:30,
  • „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” (POB 5) – 10 lipca, godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem http://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

Skip to content