Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 2020

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów.

Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę. Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom.

Wśród laureatów stypendium ministra znaleźli się:

  • dr Krystyna Bielecka, Wydział Filozofii i Socjologii, (filozofia)
  • mgr Maria Ferenc Piotrowska, Wydział Filozofii i Socjologii (historia)

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji…

Skip to content