13.11 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2020/21 odczyt w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

13 XI 2020
prof. Matijaz Potrc
(University of Ljubljana)

wygłosi odczyt:

What’ It’s Like to Believe

Streszczenie odczytu jest dostępne na stronie seminarium:

Spotkanie online (Google Meet).
Identyfikator spotkania:
Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 16.45, odczyt zacznie się o godzinie 17.00.

 

Znak-Język -Rzeczywistość – zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Skip to content