Grant POLS Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Filozofii UW

Z satysfakcją zawiadamiamy, że w w gronie zwycięskich projektów w konkursie POLS Narodowego Centrum Nauki znalazł się projekt, który będzie realizowany na Wydziale Filozofii UW:

Pan Dr Luca Gasparri (POLS NCN, projekt pt. „Metaphysics of meaning”)

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-12-16-pols

Serdecznie gratulujemy!

Dr Luca Gasparri (https://lcgasparri.github.io) zajmuje się filozofią języka, a w szczególności semantyką języka naturalnego. Jego projekt jest poświęcony metafizyce znaczenia. W jego ramach dr Gasparri będzie badał m.in. następujące kwestie: 1) czy znaczenie językowe jest pochodną czy też pierwotną cechą rzeczywistości; 2) jakie są metafizyczne podstawy posiadania znaczenia przez wyrażenia, których forma pozostaje w niearbitralnym związku z tym, co one oznaczają; 3) w jaki sposób pogodzić napięcie pomiędzy twierdzeniem, że zwykli użytkownicy języka mają zdolność do modyfikowania lub „konstruowania” znaczenia wyrażeń ich języka, a eksternalizmem semantycznym; 4) w jaki sposób badanie właściwości semantycznych języków naturalnych może prowadzić do odkrywania prawd na temat składu świata niejęzykowego i odwrotnie.

POLS jest konkursem wspierającym mobilność realizowanym w formule grantów dla naukowców z zagranicy chcących prowadzić badania w Polsce.

Skip to content