Przyspieszona ścieżka specjalizacji nauczycielskiej

W odpowiedzi na pytania zainteresowanych studentów, Wydział Filozofii oferuje możliwość zrealizowania programu specjalizacji nauczycielskiej w ciągu pięciu semestrów, według następującego programu:

I semestr (letni):

PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI, wykład, 30 godz. (1 ECTS)
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI, wykład, 30 godz. (1 ECTS)

II semestr (zimowy):

PSYCHOLOGIA, ćwiczenia, 30 godz. (1,5 ECTS)
PEDAGOGIKA, ćwiczenia, 30 godz. (1,5 ECTS)
PODSTAWY DYDAKTYKI, ćwiczenia, 30 godz. (2 ECTS)

III semestr (letni):

PSYCHOLOGIA – WARSZTATY ZINTEGROWANE, 30 godz. (2 ECTS)
PEDAGOGIKA – WARSZTATY ZINTEGROWANE, 30 godz. (2 ECTS)
PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W SZKOLE, 30 godz. (1 ECTS)
DYDAKTYKA FILOZOFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ, wykład, 30 godz. (1 ECTS)
DYDAKTYKA ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I, ćwiczenia, 30 godz. (2 ECTS)

IV semestr (zimowy):

EMISJA GŁOSU, warsztat, 30 godz. (1 ECTS)
DYDAKTYKA ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ II, ćwiczenia, 30 godz. (2 ECTS)
PRAKTYKI ZAWODOWE: NAUCZANIE ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I, 30 godz. (1 ECTS)
DYDAKTYKA FILOZOFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ I, ćwiczenia, 30 godz. (2 ECTS)

V semestr (letni):

DYDAKTYKA FILOZOFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ II, ćwiczenia, 30 godz. (2 ECTS)
PRAKTYKI ZAWODOWE: NAUCZANIE FILOZOFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ I, 30 godz. (1 ECTS)
PRAKTYKI ZAWODOWE: NAUCZANIE FILOZOFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ II, 30 godz. (1 ECTS)
PRAKTYKI ZAWODOWE: NAUCZANIE ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ II, 30 godz. (1 ECTS)

Zainteresowani zdobyciem uprawnień do nauczania filozofii i etyki proszeni są o kontakt z dr Agatą Łukomską, agata@lukomska@uw.edu.pl