SEMESTRALNA MOBILNOŚĆ NA UNIWERSYTECIE W SOFII (W RAMACH PROGRAMU CEEPUS)

Wydział Filozofii UW dysponuje jednym wolnym miejscem na wyjazd semestralny w ramach programu CEEPUS (sieć: Philosophy and the Interdisciplinary) na Uniwersytet Sofijski.

Zainteresowane osoby (studenci, doktoranci, także studenci MISH i MISMaP) proszone są uprzejmie o przesyłanie informacji o zainteresowaniu mobilnością do Tadeusza Ciecierskiego (adres: taci@uw.edu.pldo dnia 22 czerwca 2021.

Szczegółowe informacje o stypendium CEEPUS i jego warunkach w konkretnych krajach są dostępne na stronie:

Skip to content