Informacja o rekrutacji na wymianę akademicką NAWA

Zapraszam do zapoznania się z ofertą wymiany osobowej dla studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim:

Strona:  http://bwz.uw.edu.pl/programy-narodowej-agencji-wymiany-akademickiej/

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:  

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA.

Adrian Ziółkowski, koordynator ds. mobilności WFZ,
adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl