20. KONFERENCJA “PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO”

Wydział Filozofii UW oraz Redakcja “Przeglądu Filozoficznego” z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin Blaise’a Pascala organizuje w dniach 20-21 czerwca 2023 r. konferencję naukową:

BLAISE PASCAL. GRANICE ROZUMU

Tematy wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) można zgłaszać do 31 maja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie “Przeglądu Filozoficznego”: www.pf.uw.edu.pl