Warsztaty planowania kariery dla zagranicznych studentów studiów licencjackich i magisterskich

Zapraszamy wszystkich zagranicznych studentów z wieloletnim stażem na kolejną edycję warsztatów „Planowanie Kariery” z naszą ekspertką dr Joanną Jasińską.

Celem warsztatu jest:

  • zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami na polskim rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców i metodami skutecznego poszukiwania pracy,
  • doprecyzowanie umiejętności i predyspozycji oraz indywidualnych celów zawodowych uczestników warsztatów,
  • stworzenie platformy wymiany doświadczeń uczestników warsztatów związanych z poszukiwaniem i pracą w Polsce
  • omówienie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) oraz ich przygotowania,
  • stworzenie (ogólnego) planu aktywizacji zawodowej dla każdego uczestnika,
  • symulacja rozmowy z pracodawcą w sprawie pracy – autoprezentacja.

Więcej informacji: https://welcome.uw.edu.pl/career-planning-workshop-for-international-ba-and-ma-students/