Oferta wyjazdowa Erasmus+ w USOSweb oraz rekrutacja do programu

Za pośrednictwem USOSweb (Dla Studentów -> Wymiana studencka) można zapoznać się z pełną listą ofert wyjazdowych w ramach programu Erasmus+. Oferta jest bardzo bogata, obejmuje aż 29 zagranicznych uczelni partnerskich.

Wniosek o wyjazd należy składać za pośrednictwem USOSweb i dodatkowo przesłać dokumenty w formie elektronicznej do p. Anny Szpilowskiej (anna.szpilowska@uw.edu.pl).

Termin składania wniosków to 12 marca 2023.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora ds. Mobilności, Adriana Ziółkowskiego (adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl).