13.12 Co to znaczy być filozofem analitycznym w dawnych Indiach?

Dr Małgorzata Sulich-Cowley z Wydziału Orientalistycznego UW wygłosi w środę 13 grudnia o godz. 18:30 wykład “Co to znaczy być filozofem analitycznym w dawnych Indiach?”. Będzie to kolejna prelekcja w ramach cyklu wykładów “Ex Oriente”, organizowanych przez Centrum Badań Porównawczych nad Filozofią Wschodu przy Wydziale Filozofii UW. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filozofii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w sali nr 4.

Jak informuje w streszczeniu swojego wykładu dr Małgorzata Sulich-Cowley , “początki szkoły analitycznej, zwanej również szkołą gramatyki, datują się w Indiach na IV w. p.n.e., kiedy powstała pierwsza gramatyka sanskrytu autorstwa Paniniego”. “Do ściśle formalnego systemu opisu języka z czasem dołączyły rozważania o filozoficznym charakterze: pytania dotyczące natury języka, związku między formą a znaczeniem czy procesu poznania. Dopiero jednak około V w.n.e., od czasów Bhartryhariego, możemy mówić o całościowym systemie filozoficznym w obrębie szkoły analizy” – dodaje badaczka.

“Podczas wykładu zarysujemy podstawowe idee językoznawczo-filozoficzne, które ukształtowały się w szkole gramatyki. Odpowiemy na pytania: jak o języku myśleli pierwsi filozofowie analityczni w Indiach? Czym było dla nich poznanie werbalne? I czy istnieje język idealny?” – zapowiada prelegentka.

Cykl “Ex Oriente” zainaugrował 29 listopada prof. Piotr Balcerowicz z Wydziału Orientalistycznego UW. Jego wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła pełna sala i stawiane po wykładzie pytania. Serdecznie zapraszamy na najbliższy i kolejne wykłady z tej serii.

Dr Małgorzata Sulich-Cowley jest indolożką, sanskrytolożką. Doktorat uzyskała w 2013 roku na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką dwóch monografii: „Analiza strukturalno-semantyczna sufiksów wtórnych w Asztadhjaji Paniniego” oraz „The principle of suspension (asiddhatva) in Paninian grammar”. Zajmuje się tradycją językoznawstwa sanskryckiego oraz filozofią języka.

Ex-Oriente-wyklad_02-13-grudnia