Strona Główna > Badania

Badania

W sprawach dotyczących obsługi administracyjnej i finansowej działalności naukowej (wyjazdy, umowy, organizacja konferencji itp.) finansowanej ze środków BST, DSM i środków wydziałowych (w tym dofinansowania Dyrekcji IF) prosimy kontaktować się z pracownikami Sekretariatu ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą lub drogą mailową na adres: badaniaIF@uw.edu.pl

Godziny i dni urzędowania pracowników sekretariatu:  http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/

W sprawach związanych z obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW i europejskie) prosimy się kontaktować z p. Martą Zarębą: http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/

UWAGA! Wszelkie dokumenty związane z realizacją grantów, DSM, BST i innych środków należy przekazywać do Sekretariatu ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (do osoby odpowiedzialnej za obsługę danych dokumentów), nie zaś do wydziałowej Sekcji Obsługi Badań.

 

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą:

Marzena Starczewska, tel. 22-55-23-752 , e-mail: m.starczewska4@uw.edu.pl,pokój 313 (III piętro): poniedziałki-piątki: 10:00-16:00

Urszula Winecka, tel. 22-55-23-751 , e-mail: ue.winecka@uw.edu.pl, pokój 313 (III piętro): poniedziałki-piątki: 10:00-16:00

Arletta Sekuła-Kwiatkowska
Zwolnienie i urlop macierzyński.

Joanna Chlebińska
Urlop zdrowotny do odwołania.

Koordynator ds. grantów:

Marta Zaręba tel. 22-55-23-727 , e-mail: zareba.ma@uw.edu.pl pokój 315 (III piętro) poniedziałki: 11:30-13:30 środy: 11:30-14:30 czwartki: 10:00-13:00. Możliwe jest również spotkanie w innych terminach, poza godzinami stałych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową.

Wnioski o granty - ważne informacje

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach SONATINA 3, ETIUDA 7 Szanowni Państwo! Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Zachęcamy do zapoznania się z dokument... >>

Dotacja BST

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>

Dotacja DSM

Z przyczyn niezależnych od Dyrekcji IF UW (brak decyzji o wysokości przyznanej dotacji) rozstrzygnięcie konkursu DSM 2018 nastąpi najwcześniej we wrześniu 2018 roku. Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców i u... >>

Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe: uczestnictwa w konferencjach krajowych i międzynarodowych (z p... >>

Zasady obsługi administracyjnej dokumentów (umowy, wyjazdy, płatności)

Obsługą administracyjną dokumentów dotyczących działalności naukowej finansowanej ze środków BST i DSM oraz środków Dyrekcji IF UW zajmuje się Sekretariat IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Szczegółowych informacji udziela p. Marzena... >>

Procedura zakupów

PROCEDURA ZAKUPÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA SPRZĘTU ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna na stronie WFiS UW: http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-administracyjno-gospodarcza/zakupy/ oraz tutaj: do pob... >>

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 01.08.2018

Od 1 sierpnia 2018 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Marzena Starczewska, Urszula Winecka oraz Marta Zaręba. Panie Marzena Starczewska oraz Urszula Winecka zajmować się będą obsługą badań finansowany... >>

Projekty badawcze

The Humane Philosophy Project seeks to bring academic philosophy to bear on human concerns, and to re-establish the connection between philosophy and broader human culture. There are three respects in which philosophy at the turn of the last century... >>

Archiwum

Pismo do MNiSzW w sprawie czasopism Lista czasopism punktowanych: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=JOURNAL&filter.globalKey=&search= Archiwum 2009-2013 Wykaz czasopism naukowych 2013 Wykaz czasopism naukow... >>