PROGRAM HORYZONT 2020 – zaproszenie na szkolenie dla osób przygotowujących wnioski na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”

28 Apr, 2014; News Announcements Stypendia

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na:

,,SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na konkurs:
„Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”,
ogłoszony w programie HORYZONT 2020”.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach projektu można zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy) w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego w zależności od rodzaju pierwszej instytucji. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

Data: 19 maja 2014, godz. 9:00 – 14:30

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW), piętro III

Organizator: Biuro Obsługi Badań, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

Program spotkania znajdziecie Państwo tutaj: szkolenie 19 05 2014 program

UWAGA: Szkolenie skierowane jest do doświadczonych naukowców (stopień doktora, lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra) przygotowujących wnioski w ramach, otwartego w dn. 12.03.2014 konkursu: „Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”.

REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej: http://bob.strony.uw.edu.pl/

Rejestracja będzie otwarta do dnia 14 maja 2014 r. do godziny 12:00.

Liczba miejsc ograniczona (50 osób z całego Mazowsza).

Osoby, które dokonają rejestracji on-line na Spotkanie, otrzymają e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do dnia 14 maja 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Marta Zaręba, tel. (22) 55 24 213