I edycja Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego

22 Mar, 2018; News Konkursy Announcements

Szanowni Państwo,
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną w tej dziedzinie.
Nagrody w I edycji Konkursu w roku 2018 zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
– artykuł naukowy (nagroda pieniężna wysokości 20 000 złotych)
– artykuł publicystyczny (ufundowanie udziału w wydarzeniu dotyczącym edukacji w wysokości do 10 000 złotych)
Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w formie elektronicznej przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2018 roku i przesłanie go na adres: nagroda@efc.edu.pl
Zainteresowanym instytucjom wysyłamy bezpłatne materiały promocyjne (ulotki i plakaty) na wskazany adres.
Pytania prosimy kierować do koordynatora projektu: Urszula Kuczyńska, ukuczynska@efc.edu.pl
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Mokotowska 63 lok. 60
00-533 Warszawa
www.efc.edu.pl
+48 606 770 955
biuro@efc.edu.pl
Ogólne informacje: Nagroda im prof Romana Czerneckiego 2018