Strona Główna > Research and Conferences

Research and Conferences

Wnioski o granty - ważne informacje

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach SONATINA 3, ETIUDA 7 Szanowni Państwo! Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Zachęcamy do zapoznania się z dokument... >>

Dotacja BST

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>

Dotacja DSM

Z przyczyn niezależnych od Dyrekcji IF UW (brak decyzji o wysokości przyznanej dotacji) rozstrzygnięcie konkursu DSM 2018 nastąpi najwcześniej we wrześniu 2018 roku. Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców i u... >>

Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe: uczestnictwa w konferencjach krajowych i międzynarodowych (z p... >>

Zasady obsługi administracyjnej dokumentów (umowy, wyjazdy, płatności)

Obsługą administracyjną dokumentów dotyczących działalności naukowej finansowanej ze środków BST i DSM oraz środków Dyrekcji IF UW zajmuje się Sekretariat IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Szczegółowych informacji udziela p. Marzena... >>

Procedura zakupów

PROCEDURA ZAKUPÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA SPRZĘTU ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna na stronie WFiS UW: http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-administracyjno-gospodarcza/zakupy/ oraz tutaj: do pob... >>

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 01.08.2018

Od 1 sierpnia 2018 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Marzena Starczewska, Urszula Winecka oraz Marta Zaręba. Panie Marzena Starczewska oraz Urszula Winecka zajmować się będą obsługą badań finansowany... >>

Projekty badawcze

The Humane Philosophy Project seeks to bring academic philosophy to bear on human concerns, and to re-establish the connection between philosophy and broader human culture. There are three respects in which philosophy at the turn of the last century... >>

Archiwum

Pismo do MNiSzW w sprawie czasopism Lista czasopism punktowanych: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=JOURNAL&filter.globalKey=&search= Archiwum 2009-2013 Wykaz czasopism naukowych 2013 Wykaz czasopism naukow... >>