Strona Główna > Research and Conferences

Research and Conferences

Sekretariat ds. badań

Sekretariat ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pracuje zdalnie. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl. W sprawach wymagających kontaktu osobistego, zaplanowano dyżury w godz. 10-14, jednakże mając na uwadze z... >>

Nowe zasady obsługi administracyjnej

Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczeń tj. do dokonania przez Uniwersytet Warszawski płatności lub zwrotu kosztów opłaconych usług, jest faktura, wystawiona na dane Uniwersytetu Warszawskiego: Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 2... >>

Finansowanie z subwencji

Finansowanie z subwencji – plik do ściągnięcia  Zasady finansowania działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów IF UW z części subwencji przeznaczonej na badania w roku 2019/2020 §1 Zasady ogólne 1. Finansowanie działalności naukowo-bad... >>

Granty zewnętrzne (NCN, NPRH)

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 20 +LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2  Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 20 +LAP... >>

Zasady obsługi administracyjnej

Obsługą administracyjną dokumentów dotyczących działalności naukowej finansowanej ze środków BST i DSM oraz środków Dyrekcji IF UW zajmuje się Sekretariat IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Szczegółowych informacji udziela p. Marzena... >>

Procedura zakupów

PROCEDURA ZAKUPÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA SPRZĘTU ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna na stronie WFiS UW: http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-administracyjno-gospodarcza/zakupy/ oraz tutaj: do pob... >>

Projekty badawcze

The Humane Philosophy Project seeks to bring academic philosophy to bear on human concerns, and to re-establish the connection between philosophy and broader human culture. There are three respects in which philosophy at the turn of the last century... >>

Archiwum

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>