Strona Główna > Research and Conferences

Research and Conferences

Sekretariat ds. badań

Beata Kalińska (Obsługa Finansowa) tel. 22-55-23-750 e-mail: b.kalinska@uw.edu.pl pokój 314 (III piętro) poniedziałek-czwartek: 10:00-16:00 piątek: dzień wewnętrzny (bez interesantów) Urszula Winecka (granty, BST, DSM, środki Dyrekcji IF UW) tel. 22... >>

Finansowanie z subwencji

Finansowanie z subwencji – plik do ściągnięcia  Zasady finansowania działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów IF UW z części subwencji przeznaczonej na badania w roku 2019/2020 §1 Zasady ogólne 1. Finansowanie działalności naukowo-bad... >>

Granty zewnętrzne (NCN, NPRH)

Uwaga! Nabór wniosków w konkursie MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant  Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków o stypendiu... >>

Zasady obsługi administracyjnej

Obsługą administracyjną dokumentów dotyczących działalności naukowej finansowanej ze środków BST i DSM oraz środków Dyrekcji IF UW zajmuje się Sekretariat IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Szczegółowych informacji udziela p. Marzena... >>

Procedura zakupów

PROCEDURA ZAKUPÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA SPRZĘTU ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna na stronie WFiS UW: http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-administracyjno-gospodarcza/zakupy/ oraz tutaj: do pob... >>

Projekty badawcze

The Humane Philosophy Project seeks to bring academic philosophy to bear on human concerns, and to re-establish the connection between philosophy and broader human culture. There are three respects in which philosophy at the turn of the last century... >>

Archiwum

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>