Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Osiągnięcia naukowe doktorantów > Granty

Granty

Granty MNiSW w programie NPRH kierowane przez doktorantów w latach 2010-2013 realizowane w WFiS

2012

 1. mgr Michał Pokropski, Filozofia czasu intersubiektywnego, kwota finansowania: 53 333 PLN
 2. mgr Piotr Stankiewicz, Aktualność stoicyzmu jako filozofii moralnej w wieku XXI, kwota finansowania: 91 333 PLN

Granty PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki kierowane przez doktorantów w latach 2010-2013 realizowane w WFiS

PRELUDIUM 1

 1. mgr Julia Janina Wrede, Filozoficzne założenia i konsekwencje idei globalnego społeczeństwa obywatelskiego, kwota finansowania: 30 475 PLN

PRELUDIUM 3

 1. mgr Adrian Andrzej Ziółkowski, Metody filozofii eksperymentalnej – analiza, ewaluacja i rekomendacje, kwota finansowania: 49 100 PLN
 2. mgr Krystyna Maria Bielecka, Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych, kwota finansowania: 48 000 PLN
 3. mgr Michał Marcin Barcz, Źródła krytyki przyczynowej koncepcji działania, kwota finansowania: 39 600 PLN

PRELUDIUM 4

 1. mgr Marta Joanna Turkot, Religia w sporze liberałów i komunitarian, kwota finansowania: 66 950 PLN

PRELUDIUM 5

 1. mgr Joanna Krystyna Komorowska-Mach, Rola eksplanacyjna pojęcia introspekcji w świetle nauk o poznaniu, kwota finansowania: 47 400 PLN
 2. mgr Adam Jarosław Andrzejewski, Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności, kwota finansowania: 86 520 PLN
 3. mgr Wojciech Andrzej Rostworowski, atrybutywne użycie deskrypcji określonych, kwota finansowania: 69 600 PLN

Granty promotorskie MNiSW kierowane lub realizowane przez doktorantów w latach 2010-2013

Konkurs 36

 1. Figura powtórzenia w sztukach audiowizualnych, kierownik: prof. dr hab. Iwona Lorenc, numer: N N101 093336, kwota finansowania: 18 975 PLN
 2. Transcendentalna rola Erosa w konstytucji podmiotu etycznego. Między etyką i erotyką – badania w dziedzinie współczesnej fenomenologii, kierownik: prof. dr hab. Jacek Migasiński, numer:  N N101 068036, kwota finansowania: 49 680 PLN
 3. Ironia jako kategoria metafizyczna, kierownik: prof. dr hab. Zofia Rosińska-Zielińska, numer:  N N101 133936, kwota finansowania: 16 790 PLN

Konkurs 37

 1. Uzasadnianie przekonań modalnych – źródła i granice wiedzy o możliwości i konieczności, kierownik: dr hab. Krzysztof Wójtowicz, numer: N N101 106137, kwota finansowania: 20000
 2. Zjawisko złożoności gramatycznej języków naturalnych, kierownik: dr hab. Krzysztof Wójtowicz, numer: N N101 106337, kwota finansowania: 20 000 PLN

Konkurs 38

 1. Cielesna geneza czasu i przestrzeni, kierownik: prof. dr hab. Jacek Migasiński, numer: N N101 030438, kwota finansowania: 47 600 PLN

Konkurs 39

 1. Piotr Abelard o związkach koniecznych i przygodnych, kierownik: dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, numer: N N101 077839, kwota finansowania: 26 760 PLN
 2. Literatura jako doświadczenie magiczne w ujęciu estetyki i antropologii kultury, kierownik: prof. dr hab. Iwona Lorenc, numer: N N101 088339, kwota finansowania: 18 375 PLN
 3. Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze, kierownik: dr hab. Andrzej Miś, numer:  N N101 112639, kwota finansowania: 17 250 PLN
 4. Spór o sądy indywidualne, kierownik: dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, numer:  N N101 017439, kwota finansowania: 29 450 PLN
 5. Pojęcie wiedzy niejawnej. Analiza poglądów metodologicznych i epistemologicznych Michaela Polanyiego, kierownik: dr hab. Witold Strawiński, numer:  N N101 059039, kwota finansowania: 18 400 PLN

Konkurs 40

 1. Podstawy matematyki bez aktualnej nieskończoności, kierownik: mgr Marek Czarnecki, numer: N N101 141040, kwota finansowania: 23 000 PLN
 2. Koncepcje twarzy w filozofii kultury, kierownik: prof. dr hab. Zofia Rosińska-Zielińska, numer: N N101 142040, kwota finansowania: 16 100 PLN
 3. Fenomenologia istot wirtualnych, kierownik: prof. dr hab. Zofia Rosińska-Zielińska, numer: N N101 004840, kwota finansowania: 15 847 PLN
 4. Cynizm jako kategoria diagnozy społeczeństw ponowoczesnych, kierownik: mgr Maciej Kostyra, numer: N N101 007240, kwota finansowania: 60 000 PLN

Udział doktorantów w projektach badawczych kierowanych przez pracowników WFiS

mgr Kinga Jęczmińska
udział w charakterze wykonawcy w projekcie Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań, finansowanym w ramach konkursu OPUS 3 Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Paprzycka, kwota finansowania: 109 200 PLN

mgr Przemysław Wałęga i mgr Tomasz Lechowski
udział w charakterze wykonawcy w projekcie Logiki dla wnioskowan jakościowych, finansowanym w ramach konkursu MAESTRO 1 Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu: dr Joanna Golińska-Pilarek, kwota finansowania: 1 013 320 PLN

mgr Natalia Pietrulewicz
udział w charakterze współwykonawcy w projekcie N N101 188840 na rok 2011/2012 (40 konkurs MNiSW): Wpływ ontologii dziedziny przedmiotowej kwantyfikacji na interpretację tzw. ’donkey sentences’. Kierownik projektu: dr hab. Mieszko Tałasiewicz