Stypendium Cieszkowskiego. Nabór wniosków do 30.11.2016

26 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Oferta stypendialna Instytutu Nauk o Człowieku z Wiednia (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) dla studentów z Polski

13 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Uroczystość wręczenia pierwszego Honorowego Stypendium im Leszka Kołakowskiego, 25.10.2016, UW

12 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus

5 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendium dla młodych uczonych – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – na 2017 rok

4 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Oferta pracy asystenta naukowego w projekcie NCN

4 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (Erasmus+) w roku akademickim 2016/2017

26 Wrz, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

26 Sie, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Informacje o praktykach studenckich w ramach projektu ERASMUS+

5 Sie, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Rozstrzygnięcie konkursu DSM 2016

9 Cze, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.
Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego rozpatrywanych było 28 wniosków (2 wnioski zostały wycofane, 4 wnioski odrzucono z powodów formalnych).
Wnioski zostały ocenione w skali 1-30 punktów w trzech obszarach: wartość naukowa projektu, dorobek wnioskodawcy, zasadność kosztorysu.
Lista projektów DSM 2016 wraz z przyznaną punktacją i kwotą finansowania
Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną dostarczone kierownikom projektów w najbliższym czasie.

Konkurs na udział w grancie NPRH „Kulturowe studia krajobrazowe” – doktorant stypendysta (dwa miejsca)

31 Maj, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Ważne komunikaty BWZ UW (Erasmus)

17 Maj, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Rekrutacja na Program MOST w roku akademickim 2016/2017

16 Kwi, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…