CEEPUS – dla studentów!

29 Lis, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
nasz Instytut przystąpił w zeszłym tok do sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Udział w sieci, podobnie jak ma to miejsce w wypadku programu Erasmus, daje możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej oraz doktoranckie (wyjazdy od dwóch miesięcy do semestru). Koordynator sieci (Uniwersytet w Zagrzebiu) poprosił nas o przekazanie informacji o studentach zainteresowanych wyjazdami w roku akademickim 2018/2019.
Dlatego uprzejmie prosiłbym o Państwa przesłanie mi w terminie do piątku 8 grudnia 2017 (na adres: taci@uw.edu.pl) bardzo krótkiej informacji na temat uczelni partnerskiej, którą chcieliby Państwo odwiedzić w ramach sieci oraz czy wyjazd miałby charakter krótszy (2 miesiące) lub dłuższy (semestr).
Deklaracja taka będzie wstępnie traktowana jako deklaracja gotowości wyjazdu w ramach sieci CEEPUS w przyszłym roku akademickim.

Lista uczelni partnerskich w sieci jest następująca:

 1. Institute of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Graz (Institut für Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz),
 2. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani),
 3. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy (Faculty of Humanities and Social Sciences), University of Zagreb (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 4. Faculty of Teacher Education (Chair for Philosophy and Sociology), University of Zagreb (Katedra za filozofiju i sociologiju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 5. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku),
 6. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu),
 7. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu),
 8. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad (Pedagoški fakultet u Somboru, Sveučilište u Novome Sadu),
 9. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Niš (Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu),
 10. Department of Philosophy and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla (Odsjek za filozofiju-sociologiju Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli),
 11. Faculty of Philosophy, University of Prishtina (Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filozofik),
 12. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University St. Cyril and Methodius, Skopje (Institutot za filozofija, Filozofski Fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje).

Do listy tej dołączą zapewne w najbliższym czasie Brno oraz (być może) Wiedeń.
Więcej informacji o programie CEEPUS mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://www.ceepus.info/#nbb
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski