Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

Informacje ogólne

1. NAZWA STUDIÓW: ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA), STUDIA PODYPLOMOWE ETHICS AND PHILOSOPHY (teaching specialization) POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE... >>

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra licencjat stopień inżyniera Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK... >>

Koszt studiów

Koszt każdego semestru studiów: 2 000 zł. Łączny koszt studiów: 6000 zł (Opłaty za czesne  – przez system USOS)... >>

Ramowy program studiów

Ramowy program studiów  ... >>

Opis poszczególnych zajęć wraz z efektami kształcenia

Opis przedmiotów... >>

Siatki zajęć

Rok akademicki 2020/2021 W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom,... >>

Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy Po ukończeniu podyplomowych studiów „Etyka i Filozofia – specjalizacja nauczycielska” absolwent: zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozo... >>

Materiały do pobrania

Aktualnie wymagane formularze i kwestionariusze kandydaci drukują ze swojego indywidualnego konta w IRK po zapisaniu się na studia. Kwestionariusz osobowy Podanie o przyjecie na studia podyplomowe 2017 Zobowiazanie do ponoszenia kosztow odplatnosci... >>