Strona Główna > Studia I i II stopnia > Studia I stopnia licencjackie (stacjonarne) > Sesja

Sesja

Plan sesji letniej 2020

Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.

Sesja Bioetyka Rok I 2020
Sesja Bioetyka Rok II 2020

Sesja Filozofia Rok I 2020
Sesja Filozofia Rok II 2020 
Sesja Filozofia Rok III 2020

Sesja Fakultety 2020

Sesja ISIP Rok I 2020
Sesja ISIP Rok II 2020
Sesja ISIP Rok III 2020

 

Plan sesji poprawkowej 2020 (wrzesień)

Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.
Sesja Bioetyka Rok I 2020
Sesja Bioetyka Rok II 2020

Sesja Filozofia Rok I 2020
Sesja Filozofia Rok II 2020 
Sesja Filozofia Rok III 2020

Sesja Fakultety 2020

Sesja ISIP Rok I 2020
Sesja ISIP Rok II 2020
Sesja ISIP Rok III 2020

 

Plan sesji zimowej i sesji poprawkowej 2020

Dodatkowo dla zainteresowanych są zaplanowane są egzaminy:

  1. Rok I: Epistemologia, dr Joanna Gęgotek , 06.02.2020 (czwartek), w godz. 12-14 sala 116 im. Marii Ossowskiej, pisemny
  2. Rok I: Logika I, dr hab. Tomasz Puczyłowski, 29.01.2019 (środa), w godz. 10.45-12.45 sala 4, pisemny
  3. Rok I: Logika I, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, 31.01.2019 (piątek), ), w godz. 14.15-16.15 sala 4, pisemny

Plan sesji poprawkowej 2019 (wrzesień)

Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.
Sesja Bioetyka Rok I 2019 Aktualizacja!
Sesja Bioetyka Rok II 2019 Aktualizacja!

Sesja Filozofia Rok I 2019
Sesja Filozofia Rok II 2019
Sesja Filozofia Rok III 2019

Sesja Fakultety 2019 Aktualizacja!

Sesja WISIP Rok I 2019
Sesja WISIP Rok II 2019
Sesja WISIP Rok III 2019

Plan sesji letniej 2019

Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.
Sesja Bioetyka Rok I 2019
Sesja Bioetyka Rok II 2019

Sesja Filozofia Rok I 2019
Sesja Filozofia Rok II 2019
Sesja Filozofia Rok III 2019

Sesja Fakultety 2019

Sesja WISIP Rok I 2019
Sesja WISIP Rok II 2019
Sesja WISIP Rok III 2019

 

Plan sesji zimowej i sesji poprawkowej 2019

Dodatkowo dla zainteresowanych są zaplanowane są egzaminy:

1. Rok I: Epistemologia, dr Katarzyna Kuś, 29.01.2019 (wtorek), w godz. 17.15-19.15 sala 4 i sala
205 (Budynek Starego BUW-u), pisemny
2. Rok I: Logika I, dr hab. Tomasz Puczyłowski, 30.01.2019 (środa), w godz. 15.30-17.30 sala 205
(Budynek Starego BUW-u), pisemny
3. Rok I: Logika I, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, 31.01.2019 (czwartek), ), w godz. 11.45-13.45 sala 205 (Budynek Starego BUW-u), pisemny
4. Rok I: Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej, prof. dr hab. Iwona Lorenc,
26.01.2019 (sobota), w godz. 11.00-12.00 sala 205 (Budynek Starego BUW-u), pisemny 5.
Wykład monograficzny: Philosophical Consequences of Gödel’s Theorem, prof. dr hab.
Stanisław Krajewski, 30.01.2019 (środa), w godz. 10.00-12.00 sala 4, pisemny
6. Seminarium monograficzne: The Philosophy of Economics – is Economics a Positive Science?,
Tommaso Ostillio, 31.01.2019 (czwartek), w godz. 17.00-19.00 sala 4, pisemny
7. Wykład monograficzny: Logika filozoficzna 1. Przegląd wybranych narzędzi formalnych
wykorzystywanych w filozofii, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, 31.01.2019 (czwartek), w
godz. 14.15-16.15 sala 102, pisemny

Plan sesji porawkowej (wrzesień 2018)

Filozofia
Sesja poprawkowa Filozofia Rok I 2018
Sesja poprawkowa Filozofia Rok II 2018
Sesja poprawkowa Filozofia Rok III 2018
Sesja poprawkowa Fakultety 2018

WISIP
Sesja poprawkowa WISIP Rok I 2018_eng
Sesja poprawkowa WISIP Rok II 2018_eng
Sesja poprawkowa WISIP Rok III 2018_eng

 

 

Plan sesji letniej 2018 (I termin)

Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.
Sesja Bioetyka Rok I 2018 – zmiana sali egzaminu z Estetyki
Sesja Bioetyka Rok II 2018

Sesja Filozofia Rok I 2018zmiana terminu egzaminu z Epistemologii
Sesja Filozofia Rok II 2018
Sesja Filozofia Rok III 2018

Sesja Fakultety 2018

Sesja WISIP Rok I 2018zmiana godziny egzaminu z Logic B
Sesja WISIP Rok II 2018zmiana godziny egzaminu z Modern Philosophy B
Sesja WISIP Rok III 2018

Plan sesji zimowej 2017

Dodatkowo dla zainteresowanych są zaplanowane są egzaminy:

1. Egzamin z I semestru z Filozofii języka odbędzie się 31 stycznia 2017 roku (worek), w godz. 13:15-14:45 w s.109, egzaminuje prof. Tałasiewicz Mieszko.

2. Egzamin z I semestru z Logiki II i III odbędzie się 8 lutego 2017 roku (środa), w godz. 16:00-19:00, egzaminuje prof. Marcin Mostowski.

3. Egzamin z I semestru z Epistemologii, odbędzie się 2 lutego 2017 roku (czwartek) w godz. 10:00-12:00, sala 205 i 4, egzaminuje dr Katarzyna Kuś.

4. Egzamin z I semestru z Filozoficznych problemów nauk podstawowych, odbędzie się 1 lutego 2017 roku (środa), w godz. 12:00-14:00, sala 109, egzaminuje prof. Tomasz Bigaj.

Plan sesji letniej i sesji poprawkowej 2017

Sesja letnia 2017 (09.06. – 02.07.2017):
Sesja Filozofia Rok I 2017
Sesja Filozofia Rok II 2017
Sesja Filozofia Rok III 2017
Sesja Fakultety 2017

Sesja Bioetyka Rok I 2017
Sesja Bioetyka Rok II 2017

Sesja WISIP Rok I 2017
Sesja WISIP Rok II 2017
Sesja WISIP Rok III 2017

 

Sesja poprawkowa 2017 (28.08. – 10.09.2017):
Sesja poprawkowa Filozofia Rok I 2017
Sesja poprawkowa Filozofia Rok II 2017
Sesja poprawkowa Filozofia Rok III 2017
Sesja poprawkowa Fakultety 2017

Sesja poprawkowa Bioetyka Rok I 2017
Sesja poprawkowa Bioetyka Rok II 2017

Sesja poprawkowa WISIP Rok I 2017
Sesja poprawkowa WISIP Rok II 2017
Sesja poprawkowa WISIP Rok III 2017

Plan sesji letniej 2016

Szanowni Państwo,
poniżej podane są terminy egzaminów w sesji letniej 2016.
Plan sesji dla kierunku Kognitywistyka znajdą Państwo na stronie www.kognitywistyka.uw.edu.pl

Sesja Filozofia Rok I 2016
Sesja Filozofia Rok II 2016
Sesja Filozofia Rok III 2016
Sesja Fakultety 2016
Aktualizacja! Zmiana terminu egzaminu z Filozofii nauki!

Sesja Bioetyka Rok I 2016
Sesja Bioetyka Rok II 2016

Sesja WISIP Rok I 2016aktualizacja! Zmiana sali, egzamin z Logic B!
Sesja WISIP Rok II 2016
Sesja WISIP Rok III 2016

Plan sesji poprawkowej 2016

Uwaga! Terminy egzaminów zaznaczone kolorem czerwonym mogą ulec zmianie.
Plan sesji dla kierunku Kognitywistyka znajdą Państwo na stronie http://kognitywistyka.uw.edu.pl/

Plan sesji semestr zimowy 2016

Uprzejmie informujemy, że w sesji zimowej 2016 (od 28 stycznia do 10 lutego 2016 roku), zostały zaplanowane egzaminy dla studiów Filozofia, Bioetyka, PBC&V oraz Kognitywistyka (plany sesji zostały pozytywnie zaopiniowane przez ZSS IF UW). Poniżej znajdą Państwo plany sesji wraz z naniesionymi zmianami.

Plany sesji zimowej 2016 dla Kognitywistyki są dostępne na stronach:

Dodatkowo odbędą się egzaminy:

 

Plan sesji 2014/2015

Sesja semestr zimowy w roku 2014-2015 w IF UW

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo terminy egzaminów w sesji letniej i poprawkowej 2015.

Plan sesji dla kierunku Kognitywistyka znajdą Państwo na stronie www.kognitywistyka.uw.edu.pl
Sesja Rok I: http://kognitywistyka.uw.edu.pl/sesja-letnia-pierwszy-rok-2014-2015/
Sesja Rok II: http://kognitywistyka.uw.edu.pl/sesja-letnia-drugi-rok-2014-2015/

I termin (czerwiec 2015):
Sesja Filozofia Rok I 2015
Sesja Filozofia Rok II 2015
Sesja Filozofia Rok III 2015
Sejsa Fakultety 2015

Sesja Bioetyka Rok I 2015
Sesja Bioetyka Rok II 2015

Sesja PBC&V Rok I 2015
Sesja PBC&V Rok II 2015
Sesja PBC&V Rok III 2015

II termin (poprawkowa wrzesień 2015):
Sesja poprawkowa Filozofia Rok I 2015
Sesja poprawkowa Filozofia Rok II 2015
Sesja poprawkowa Filozofia Rok III 2015

Sesja poprawkowa Fakultety 2015 – AKTUALIZACJA UWAGA! Zmiana terminu egzaminu z Filozofii języka!

Sesja poprawkowa Bioetyka Rok I 2015
Sesja poprawkowa Bioetyka Rok II 2015

Sesja poprawkowa PBC&V Rok I 2015 Aktualizacja!
Sesja poprawkowa PBC&V Rok II 2015
Sesja poprawkowa PBC&V Rok III 2015

Plan sesji 2013/2014

Uwaga ! Termin egzaminu z „Etyki” dla studentów II roku Filozofii !
Egzamin poprawkowy z „Etyki” (u prof. Magdaleny Środy) odbędzie się w poniedziałek – 8 września 2014 roku, o godz. 10.00, w pok. nr 8 (parter), wraz z egzaminem dla studentów III roku Filozofii.

Plan sesji zimowej 2012/2013

Plan sesji 2012/2013

SESJA 2012-1013
Examination session PBCV 2012-2013

Plan sesji 2011/2012