Obrona doktoratu Pani mgr Mileny Z. FISHER.

9 Gru, 2009; Aktualności Obrony Ogłoszenia


Warszawa, dnia 8 grudnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Rada i Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 18 grudnia (piątek) 2009 roku o godz. 13.00

w sali im. K. Ajdukiewicza (nr 13) w Instytucie Filozofii UW

przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Mileny Z. FISHER.

Tytuł rozprawy:   Współczesne interpretacje myśli Nietzschego w USA.

Promotor:                 Prof. UW dr hab. Andrzej Miś

Recenzenci:              Prof. dr hab. Jacek Hołówka

Prof. dr hab. Zbigniew Kuderowicz

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece WFiS UW

(Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście nr 3).