Obrony doktoratów Panów mgrów Bukowskiego i Bursztyki


Warszawa, dnia 8 grudnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Rada i Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 5 stycznia (wtorek) 2010 roku

w sali im. K. Ajdukiewicza (nr 13) w Instytucie Filozofii UW

przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie,

odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

o godz. 15.15

Pana mgra Przemysława BURSZTYKI.

Tytuł rozprawy:   Rola zależności w procesie konstytuowania się podmiotu – próba analizy fenomenologicznej.

Promotor:                 Prof. dr hab. Zofia Rosińska

Recenzenci:              Prof. dr hab. Iwona Lorenc

Doc. dr hab. Agata Bielik-Robson

o godz. 18.00

Pana mgra Leszka BUKOWSKIEGO.

Tytuł rozprawy:   Tolerancja, uprawnienie, umowa społeczna: analiza trzech pojęć.

Promotor:                 Prof. UW dr hab. Anna Jedynak

Recenzenci:              Prof. dr hab. Jacek Jadacki

Prof. dr hab. Ulrich Schrade

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece WFiS UW

(Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście nr 3).

Skip to content