Zmiany w Regulaminie UW dotyczące wyrejestrowania z zajęć

30 Lis, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że począwszy od bieżącego roku akade­mickiego uległ zmianie Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Z związku z powyższym par. 17 ust. 7, który

do tej pory umożliwiał każdemu studentowi studiów dwustopniowych jednokrotne, a studentowi studiów jednolitych dwukrotne wyrejestrowanie z zajęć, przestał istnieć.

Również w systemie USOS student nie ma już możliwości złożenia podania na podstawie tego paragrafu.

Pojawił się za to par. 23b ust.2, który daje studentowi prawo do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu. Jeżeli student chce skorzystać z tego prawa musi złożyć stosowne podanie przez system USOS i zanieść je do macierzystego dziekanatu, a nie do Biura Pełnomocnika. Nawet jeżeli skorzysta z prawa do rezygnacji z zaliczenia, to dany przedmiot pozostaje na liście przedmiotów, tylko że obok niego nie będzie wpisanej oceny.

Odnośnie lektoratów – po złożeniu podania o rezygnację z zaliczenia żetony lektoratowe nie są zwracane na konto studenta. Jeżeli student rezygnuje z zaliczenia lektoratów, to również wtedy nie musi pojawiać się w Biurze Pełnomocnika.

Monika Pawlina
Uniwersytet Warszawski
Biuro Pełnomocnika Rektora UW
ds. realizacji Procesu Bolońskiego
i organizacji nauczania języków obcych