Profesor Etienne BALIBAR i Profesor Olivier REMAUD w IF

7 Maj, 2011; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Dyrekcja IF oraz Pracownia badań nad filozofią francuskojęzyczną zaprasza na jednotygodniowe seminarium:

Filozofia, podmiotowość, historia/
Philosophie, subjectivité, histoire

Seminarium (30 godzin), zajęcia ogólnodostępne, limit osób 20,
zajęcia w języku francuskim

[Philosophy, subjectivity, history] 23-26 maja 2011, Instytut Filozofii UW, Krakowskie Przedmieście 3, sala 13, godz. 18-20
27 maja 2011, Stary BUW, sala 205, godz. 18-20.

Prowadzący:
Prof. Etienne Balibar
 (Université Paris XNanterre, University of California, Irvine),
Prof. Olivier Remaud (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris)

Zajęcia będą dotyczyć najważniejszych zagadnień współczesnej filozofii społecznej i filozofii polityki takich jak historyczność aktualność, granice i formy wspólnoty, Europa i kosmopolityzm, obywatelstwo i podmiotowość polityczna.
The course will touch several critical issues of the contemporary political and social philosophy namely historicity and actuality, limits and forms of community and society, Europe and cosmopolitism, citizenship and political subjectivity.

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę aktywne uczestnictwo w zajęciach lub praca zaliczeniowa.

kod USOS: 3501-S119-11 (dla studentów IF)

Punkty ECTS: 5

Zalecane lektury:

1. E. Balibar, Filozofia Marksa, przeł. Andrzej Staroń, Adam Ostolski i Zbigniew Marcin Kowalewski, Warszawa 2007
2. E. Balibar, Trwoga mas, przeł. Andrzej Staroń, Warszawa 2007
3. E. Balibar, Co to jest polityka praw człowieka? http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article310
4. O. Remaud: Petite philosophie de l’accélération de l’Histoire http://cespra.ehess.fr/docannexe.php?id=931
5. O. Remaud: Culture versus civilisation. La génèse d’une opposition.  http://cespra.ehess.fr/docannexe.php?id=969
6. O. Remaud, Foucault i Spinoza. Pytanie o władzę, tłum. M. Kozłowski, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 2003, nr 2, s. 130-140.

Osoby pragnące uczestniczyć tylko w niektórych zajęciach lub bez zaliczenia przedmiotu będą przyjmowane zależnie od dostępności miejsc.

Ewentualne pytania adresować do koordynatorów przedmiotu: dr. Michała Kozłowskiego, dr. Tomasza Wiśniewskiego.