Konferencja „Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie”

14 Sie, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji: organizowanej we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

„Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie”
Warszawa, 20-22 października 2011

Celem tegorocznej konferencji Wolnego Uniwersytetu Warszawy jest podjęcie krytycznej refleksji nad kwestią gospodarki opartej na wiedzy i powszechnej kreatywności. Hasło „politycznej ekonomii kreatywności” to zaproszenie do całościowej i skrupulatnej analizy ekonomicznych i społecznych mechanizmów organizujących funkcjonowanie „kreatywnej” gospodarki o je związków z kreatywnością jako wartością społeczną.

Jako taka kreatywność może odnosić się do wielu rzeczy: jest równocześnie środkiem produkcji jak i konsumpcyjnym fetyszem, ramą ideologiczną tak zwanego postindustrialnego kapitalizmu oraz skutecznym narzędziem zarządzania społeczeństwem i procesami produkcji; elitarnym przywilejem oraz modelem dyscyplinującym klasy zdominowane.

Jeśli prawdą jest, że współczesny kapitalizm dokonał przełomowego zwrotu w ramach właściwych sobie sposobów wytwarzania wartości, wówczas kreatywność, a w szczególności kreatywność kolektywna, staje się centralną kategorią dla całego społeczeństwa. Natomiast artystyczne i kulturalne sposoby produkcji (jak również te naukowe) przestają być jedynie pomocniczymi polami kapitalistycznej infrastruktury społecznej. Stają się teraz centralnym sektorami produkcji, która symbolicznie i ekonomicznie podporządkowuje inne obszary pracy społecznej. Oprócz tego, że wytwarzają i akumulują one najwięcej wartości, są też laboratoriami społecznej innowacji. Jednak „kreatywne” sektory gospodarki nie są wolne od sprzeczności charakterystycznych dla kapitalizmu, to tu wprowadza się w życie nowe formy przywłaszczania i wyzysku. W konsekwencji powinny stać się polem walki dla nowych sił społecznego oporu.

Być może jednak ten nowy paradygmat jest jedynie zasłoną dymną skrywającą kryzys obecnie funkcjonujących, kapitalistycznych sposobów organizacji produkcji? Może wciąż pozostajemy we władzy starego prawa wartości opartego raczej na pracy żywej niż na kreatywnym usieciowieniu? W tym wypadku nową, „kreatywną” gospodarkę można by raczej analizować jako potężny symptom obecnego kryzysu. W trakcie konferencji postaramy się przedyskutować wszystkie te perspektywy, z zainteresowaniem przyjmiemy propozycje odwołujące się do różnych modeli i ujęć problemu.

Lista potwierdzonych uczestników: Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl

Zespół kuratorski konferencji: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder

Forma uczestnictwa: 15-20 minutowe wystąpienie w jednej z konferencyjnych sesji. Językiem konferencji jest angielski. Planujemy publikację dwujęzycznego (PL-ANG), recenzowanego podsumowania konferencji zawierającego niektóre z tekstów wystąpień.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2011

Opłaty/stypendia: nie przewidujemy żadnych opłat konferencyjnych. WUW jest w stanie zapewnić ograniczoną liczbę stypendiów na przejazd i zakwaterowanie (do 200 euro) dla freelancerów, niezależnych artystów i teoretyków, którzy nie są afiliowani przy uczelniach lub innych instytucjach. Zainteresowanych otrzymaniem stypendium WUW, prosimy o zaznaczenie tego wyraźnie w zgłoszeniach oraz oszacowanie kosztów podróży do Warszawy

Zgłoszenia/kontakt: prosimy o przesłanie krótkiego abstraktu (do 300 słów) wraz z biogramem na adres szymon@funbec.eu  – Szymon Żydek odpowie też na wszystkie pytania związane z konferencją.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj:
http://www.wuw2009.pl/index.php?lang=&page=wydarzenia&id=107&mod=opis