STPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

26 Gru, 2011; Aktualności Ogłoszenia

Poniżej znajdą Państwo ważne informacje dotyczące stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów:

  1. rozpatrywaniem wniosków o stypendium Rektora zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna (www.oks.uw.edu.pl)
  2. o tym, czy (nie) otrzymali Państwo stypendium, można przekonać się, sprawdzając stan wniosku w USOSweb („dla studenta” > wnioski; kolumna „stan”).
  3. w „pierwszej turze” przyznawania stypendiów Rektora średnia uprawniającą do jego otrzymania wyniosła 4,75.
    * próg jeszcze się obniży – m.in. z tego powodu, że przyznano dotychczas stypendia 8% studentów (docelowo 10%).
  4. decyzje otrzymywać będą Państwo w styczniu (zostaną one wysłane na podane przez Państwa we wniosku adresy); w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji mogą Państwo wystąpić z wnioskiem do OKS o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  5. w razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres lukasz.krawiranda@samorzad.uw.edu.pl

Przewodniczący KS IF UW
Łukasz Krawiranda