STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

27 Gru, 2011; Aktualności Ogłoszenia

Informacje o stypendium za wyniki w nauce:

  • stosownie do informacji uzyskanej od ZSS UW i BSS powyższe świadczenia powinny zostać wypłacone studentom w sytuacji, gdy mogą oni zaprezentować odpowiednią decyzję administracyjną.
  • osoby, które otrzymały w latach ubiegłych stypendium za wyniki w nauce, a następnie udały się na urlop, proszone są o kontakt (lukasz.krawiranda@samorzad.uw.edu.pl); w treści wiadomości proszę zamieścić następujące informacje: rok akademicki (za który otrzymali Państwo stypendium), po jakim okresie wypłaty zostały zawieszone, oraz wiadomość, [!] czy posiadają Państwo decyzję [!].
  • bardziej szczegółowe informacje związane z procedurą wypłat styp. za wyniki w nauce zostaną rozesłane do tych osób, które się ze mną skontaktują.

Przewodniczący KS IF UW
Łukasz Krawiranda