Kolokwia orfickie IV

10 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo
Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedra Chrześcijańskiej Myśli Politycznej Akademii Ignatianum zapraszają na organizowaną od 3 do 6 października 2012 roku konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt: Kolokwia orfickie IV w Nieborowie. Jest to już czwarte takie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Klasycznej we współpracy z Akademią Ignatianum. Zorganizowanie tego sympozjum jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tematyką orficką wraz z jej różnymi aspektami i przejawami w wielu dziedzinach życia Starożytnych, szczególnie w świetle najnowszych odkryć papirologicznych. Naszą intencją jest umożliwienie spotkania oraz dyskusji nad tym niezwykle interesującym  zagadnieniem. Dlatego mile widziane będą wystąpienia dotyczące wszelkich aspektów orfizmu.
Poprzednie, zorganizowane w latach 2009-2011 konferencje połączyły badania naukowe filologów klasycznych, historyków, pedagogów, socjologów, biblistów, filologów polskich, ukazując, jak szerokim i wielopłaszczyznowym zagadnieniem jest orfizm. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować formułę spotkania także w kolejnym roku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca na adres organizatora konferencji – dr Katarzyny Kołakowskiej: kulig@kul.pl
Opłatę konferencyjną w wysokości 400 PLN, która obejmuję noclegi na terenie kompleksu pałacowego w Nieborowie oraz pełne wyżywienie, prosimy wpłacać do 15 września na konto:

Akademia Ignatianum
Ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
53 1060 0076 0000 3210 0016 0058 z dopiskiem: kolokwia orfickie

Równocześnie prosimy, aby przygotowane referaty były napisane w formie artykułów gotowych do złożenia do druku i oddane podczas konferencji, dzięki czemu ukażą się jeszcze w 2012 roku.
Dr Katarzyna Kołakowska (KUL)
Dr hab. Piotr Świercz (AI)