Uwaga! Ważna informacja dla studentów IF

6 Lis, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, są w szczególny sposób zobligowani do sprawdzenia, czy wszystkie oceny zostały wpisane do systemu USOS. W przypadku braku ocen – prosimy o niezwłoczne uzupełnienie w terminie:
do 13 listopada 2012 roku.
Komisja Stypendialna IF